New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order
New design cheap candles available for order

Jinsi ya kuweka Oda
 • Chagua bidhaa
 • Ingiza idadi ya bidhaa unazohitaji
 • Kisha bonyeza "weka oda zako"
 • Hakikisha bidhaa na idadi kwenye kikapu
 • Jaza mawasiliano yako na anuani
 • Chagua njia ya malipo
 • Fanya Malipo
 • Tuma uthibitisho wa malipo kwenda
    0659593535 whatsapp au
    Piga namba: 0745-260-019

Chagua Bidhaa

Idadi ya chini ni pcs 5 (zingatia hili)

white

8,000.00 TZS

black

8,000.00 TZS

brown

8,000.00 TZS

pink

8,000.00 TZS

green

8,000.00 TZS

blue

8,000.00 TZS

 
价格说明
【一般情况下】

划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。

未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。

【活动预热状态下】

划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。

未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。

【伙拼折上折活动状态下】

该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。

*注:前述说明仅当出现价格比较时有效,若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
 
价格说明 【一般情况下】

划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。

未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。

【活动预热状态下】

划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。

未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。

【伙拼折上折活动状态下】

该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。

*注:前述说明仅当出现价格比较时有效,若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
50,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
220,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
20,000.00 TZS
MOQ: 3PCS
20,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
3,500.00 TZS
MOQ: 6PCS
12,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
15,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
5,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
4,800.00 TZS
MOQ: 5PCS
45,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
18,000.00 TZS
MOQ: 6PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 6PCS
30,000.00 TZS
MOQ: 3PCS
40,000.00 TZS
MOQ: 3PCS
29,000.00 TZS
MOQ: 6PCS
4,500.00 TZS
MOQ: 10PCS
200,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
1,800.00 TZS
MOQ: 30PCS
1,700.00 TZS
MOQ: 30PCS
15,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
58,000.00 TZS
MOQ: 3PCS
28,500.00 TZS
MOQ: 5PCS
35,000.00 TZS
MOQ: 6PCS
18,000.00 TZS
MOQ: 6PCS
35,000.00 TZS
MOQ: 3PCS
25,000.00 TZS
MOQ: 4PCS
4,500.00 TZS
MOQ: 10PCS
2,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
5,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
7,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
55,000.00 TZS
MOQ: 2PCS
5,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 6PCS
32,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
90,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
21,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
15,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
25,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
35,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
13,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
21,000.00 TZS
MOQ: 6PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
12,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
15,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
14,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
6,500.00 TZS
MOQ: 30PCS
85,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
170,000.00 TZS
MOQ: 2PCS
170,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
50,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
40,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
45,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
16,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
2,500.00 TZS
MOQ: 10PCS
15,000.00 TZS
MOQ: 6PCS
20,000.00 TZS
MOQ: 6PCS
2,500.00 TZS
MOQ: 50PCS
5,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
17,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
12,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
12,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
13,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 15PCS
13,000.00 TZS
MOQ: 15PCS
30,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
250,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
20,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
15,000.00 TZS
MOQ: PCS
300,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
25,000.00 TZS
MOQ: 30PCS
12,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
19,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
9,500.00 TZS
MOQ: 50PCS
17,500.00 TZS
MOQ: 30PCS
18,000.00 TZS
MOQ: 30PCS
8,500.00 TZS
MOQ: 50PCS
8,500.00 TZS
MOQ: 50PCS
5,800.00 TZS
MOQ: 25PCS
11,500.00 TZS
MOQ: 25PCS
8,000.00 TZS 16,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
5,000.00 TZS
MOQ: 30PCS
6,000.00 TZS 15,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
5,500.00 TZS 10,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
6,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
9,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
4,900.00 TZS
MOQ: 50PCS
5,000.00 TZS
MOQ: 25PCS
9,000.00 TZS 20,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
5,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
6,000.00 TZS 12,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
9,500.00 TZS
MOQ: 50PCS
400,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
29,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
28,800.00 TZS
MOQ: 10PCS
27,500.00 TZS
MOQ: 10PCS
27,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
26,500.00 TZS
MOQ: 10PCS
22,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
29,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
34,800.00 TZS
MOQ: 10PCS
43,500.00 TZS
MOQ: 5PCS
27,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
25,000.00 TZS
MOQ: 5PCS
25,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
25,000.00 TZS 29,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
25,500.00 TZS
MOQ: 10PCS
2,900.00 TZS 3,300.00 TZS
MOQ: 50PCS
454,555.00 TZS
MOQ: 25PCS
40,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
400,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
13,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
18,500.00 TZS
MOQ: 10PCS
40,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
500,000.00 TZS 550,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
15,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
8,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
11,500.00 TZS
MOQ: 20PCS
695,000.00 TZS 720,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
8,000.00 TZS 10,000.00 TZS
MOQ: 100PCS
230,000.00 TZS 280,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
2,000.00 TZS
MOQ: 100PCS
10,000.00 TZS
MOQ: 20PCS
1,700,000.00 TZS 1,800,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
70,000.00 TZS
MOQ: 10PCS
890,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
400,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
110,000.00 TZS 150,000.00 TZS
MOQ: 3PCS
1,850,000.00 TZS
MOQ: 100PCS
1,350,000.00 TZS 1,800,000.00 TZS
MOQ: 1PCS
45,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
25,000.00 TZS
MOQ: 100PCS
100,000.00 TZS
MOQ: 100PCS
100,000.00 TZS
MOQ: 100PCS
1,350,000.00 TZS
MOQ: 50PCS
250,000.00 TZS
MOQ: 100PCS